Kui tihti soovitame arvutit hooldada?

Soovituslik hooldusintervall kodukasutajale on 1 kord iga 4 kuu möödumisel.

Ärikliendi seadmete täpse hooldussageduse määrame vastavalt käigusolevate süsteemide iseloomule ja mahule, kuid mitte vähem kui 1 kord 4 kuu möödumisel.

Tarkvara täishoolduse soovituslik teostusintervall on 1 kord aastas. See kehtib juhul kui ei ole teostatud vahepealseid korralisi hooldustöid iga 4 kuu möödumisel.

Omades meiega hoolduslepingut, teavitatakse vajalikest uuendustest ja ohtudest teid e-posti või telefoni teel ja lepitakse kokku sobiv aeg hooldustööde teostamiseks üle intrerneti kaughalduse kaudu või kliendi juures kohapeal.